SẢN PHẨM

Vinaxanh 1

Sinh trưởng mạnh, ra chồi, cành, lá nhiều. Phục hồi vườn cây suy yếu. Đối với cây thanh long, hố tiêu, Vinaxanh 1 giúp cành cứng, chắc sau khi thu hoạch

Xem sản phẩm

Vinaxanh 2

Phân hoá mầm hoa mạnh, tăng cường ra hoa, đậu trái. Đối với thanh long, hồ tiêu, phun Vinaxanh 2 giúp cây ra hoa đồng loạt

 

Xem sản phẩm

Vinaxanh 3

Giúp tăng tỉ lệ hạt chắc và tăng tỉ trọng hạt. Trái và hạt chín màu đẹp. Đối với hồ tiêu, Vinaxanh 3 giúp chuỗi trái dài, nhiều hạt chắc, chín màu bóng đẹp, nặng

Xem sản phẩm

Vinaxanh 4

Nuôi dưỡng trái to, hạt chắc, bóng đẹp, nặng ký. Đối với thanh long, Vinaxanh 4 giúp trái giúp trái to, nặng từ 5 lạng đến 1 ký/trái, chín màu rất đẹp, không sợ bị lem

Xem sản phẩm

Vinaxanh bón gốc

Giúp rễ khoẻ mạnh, tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng, năng suất cao. Cung cấp hữu cơ cho cây, cải tạo đất.

Xem sản phẩm

Vinaxanh tưới gốc

Giúp khử độc, nâng độ PH cho đất chỉ 3 lần tưới, rễ ra nhiều, mạnh. Đối thanh long, hồ tiêu, Vinaxanh tưới gốc giúp phục hồi bộ rễ rất nhanh sau khi bị ngập nước.

Xem sản phẩm